Website TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE NÔNG THÔN

 
 Giới thiệu trung tâm 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU DÂN SỐ & SỨC KHỎE NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI B̀NH

 

Giám đốc trung tâm:

PGS.TS. Trịnh Hữu Vách

Địa chỉ: SN 9, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0913.291.231

Email: vachtrinh@rcrph

thvach2008@gmail.com

Phó giám đốc trung tâm:

PGS.TS. Lương Xuân Hiến

Địa chỉ: SN 21, ngơ 1, tổ 30, Đề Thám, TPTB

Điện thoại: 0913.291.360

Email: hienlx55@yahoo.com

hienlx@tbmc.edu.vn

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng cấp nước

và vệ sinh môi trường thành lập ngày 09/09/1991

Họ và tên trưởng, phó đơn vị qua các thời kỳ

- PGS.TS Lê Quang Hoành - Giám đốc từ năm 1991 - 10/1998

- PGS.TS Trịnh Hữu Vách - Phó Giám đốc từ năm 1991- 10/1998

- PGS.TS Trịnh Hữu Vách - Giám đốc từ năm 11/1998 - nay

- PGS.TS Lương Xuân Hiến - Phó Giám đốc từ năm 11/1998 - nay

Trung tâm NCDS & SKNT thành lập ngày 31/12/1994

- PGS.TS Lê Quang Hoành - Giám đốc từ năm 2/1994 - 3/1998

- PGS.TS Trịnh Hữu Vách - Phó Giám đốc từ năm 12/1994- 3/1998

- PGS.TS Trịnh Hữu Vách - Giám đốc từ năm 3/1998 - nay

- GS.TS Lương Xuân Hiến - Phó Giám đốc từ năm 3/1998 - nay

DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU DÂN SỐ & SỨC KHỎE NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI B̀NH

Họ và tên

Địa chỉ

Email

3. TS. Đoàn Trọng Trung

TP Hà Nội

trungminh2000@gmail.com

 4.ThS. Nguyễn Thị Thân 

TP Thái B́nh

 

5. ThS.Nguyễn Văn Thịnh

TP Thái B́nh

thinhnv@tbmc.edu.vn

6. Lương Xuân Khu

TP Hà Nội

khulx@tbmc.edu.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Môi trường do 2 trung tâm tạo nên, hiện nay vẫn đang đảm nhiệm chức năng và nhiệm vụ của 2 Trung tâm này.

- Xây dựng các mẫu điển h́nh về vệ sinh môi trường và cung cấp nước sạch ở nông thôn để rút kinh nghiệm, mở rộng cho các nơi.

- Tiếp thu các kỹ thuật xử lư môi trường của UNICEF và thế giới, nghiên cứu ứng dụng vào nông thôn Việt Nam.

- Tổ chức đào tạo và bổ túc về vệ sinh môi trường ở nông thôn cho các cán bộ y tế xă, huyện, tỉnh, các cán bộ giảng dạy ở các trường trung học, Đại học Y và các cán bộ các ngành khác có liên quan đến vệ sinh môi trường.

- Tuyên truyền, phát thanh các tài liệu ứng dụng về vệ sinh môi trường ở nông thôn. Hợp tác nghiên cứu khoa học về vệ sinh môi trường với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế.

- Nghiên cứu điều tra cơ bản về Dân số - KHHGĐ và Sức khỏe khu vực nông thôn.

- Xây dựng mô h́nh can thiệp vào cộng đồng nhằm kiểm soát dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực Dân số và Sức khỏe vào thực tiễn Việt Nam.

- Thông tin tư vấn về dân số, kiểm soát dân số, sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực nông thôn.

- Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài lĩnh vực Dân số - KHHGĐ và Sức khỏe nông thôn.

 

Hợp tác quốc tế

Trung tâm đă có quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và được tài trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Phát triển quốc tế của Thụy Điển (SIDA), Khoa nghiên cứu Chăm sóc Sức khỏe Quốc tế thuộc Viện Đại học Quốc gia Koronlinska Thụy Điển (IHCAR), Tổ chức Sức khỏe Gia đ́nh Thế giới Hoa Kỳ (FHI), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Chương tŕnh Kỹ thuật Sức khỏe phù hợp Hoa Kỳ (PATH), Quỹ dân số liên Hiệp Quốc (UNFPA), , Quỹ Nhi đồng Mỹ (US children Care), Maries Stiopes International (MSI), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Bộ ngoại giao Phần Lan, Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ phát triển quốc tế Đức (GTZ), Tổ chức mắt hột quốc tế (ITI), DKT international Hoa Kỳ (DKT), UNILEVER Việt Nam.

 

 

Những đề tài chủ yếu đă thực hiện

- Nghiên cứu xây dựng mẫu công tŕnh vệ sinh trường học, thực hiện từ 1991-1993, do UNICEF tài trợ.

- Nghiên cứu thí điểm mở rộng vệ sinh môi trường tại huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái B́nh, thực hiện từ 1992-1996, do UNICEF tài trợ.

- Cải thiện chất lượng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đ́nh ở huyện Kiến Xương tỉnh Thái B́nh, thực hiện từ năm 1994-1995, do IHCAR Thụy Điển tài trợ.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế và sức khỏe của việc sử dụng Test Quickstick trong chẩn đoán thai sớm tại Thái B́nh, thực hiện năm 1995-1996, do PATH Hoa Kỳ tài trợ.

- Nghiên cứu tử vong mẹ ở Việt Nam, thực hiện năm 1996 do WHO tài trợ.

- Nghiên cứu thí điểm chiến lược tăng cường sức khỏe vị thành niên tại Việt Nam, thực hiện năm 1997-1998, do SIDA tài trợ.

- Nghiên cứu thí điểm chiến lược giảm tử vong chu sinh ở Việt Nam, thực hiện năm 1997-1999, do SIDA tài trợ.

- Nghiên cứu đánh giá hiệu quả biện pháp tổng hợp pḥng chống giun đường ruột bằng biện pháp hóa trị kết hợp với truyền thông và vệ sinh môi trường tại huyện Đông Hưng Thái B́nh, thực hiện từ 1996-1998, do WHO tài trợ.

- Nghiên cứu thí điểm xây dựng mô h́nh nhân viên dân số tại tuyến xă vùng đồng bằng sông Hồng, thực hiện 1998-2000, do WB tài trợ.

- Nghiên cứu theo dơi 10 năm tính an toàn và hiệu quả của biện pháp triệt sản bằng Quinacrie, thực hiện từ 1995-2002, do FHI tài trợ.

- Điều tra vệ sinh môi trường ở 10 tỉnh Việt Nam, thực hiện từ 1996-1997, do UNICEF tài trợ.

 

 

- Nghiên cứu bệnh chứng ung thư phụ khoa tại 12 tỉnh phía Bắc Việt Nam, thực hiện từ 2000-2006, do FHI tài trợ.

- Nghiên cứu tai biến nạo hút thai tại Thái B́nh và Nam Định, thực hiện từ 1997-2000, do UNFPA tài trợ.

- Điều tra dịch tễ học bệnh mắt hột ở 12 tỉnh Việt Nam, thực hiện 2002, do ITI tài trợ.

- Điều tra cơ bản về t́nh h́nh cung cấp và sử dụng dịch vụ tại 12 tỉnh dự án chu kỳ quốc gia 6, thực hiện từ 2003, do UNFPA tài trợ.

- Điều tra cơ bản hiện trạng về làm mẹ an toàn tại Đà nẵng và Khánh Ḥa, thực hiện năm 2005, do US children Care tài trợ.

- Đáng giá đầu vào và đầu ra dự án can thiệp nâng cao sức khỏe trẻ em tại Nghệ An, thực hiện năm 2004 và 2006, do Bộ ngoại giao Phần lan tài trợ.

- Điều tra đầu ra của chu kỳ quốc gia 6 và đầu vào chu kỳ quốc gia 7 về t́nh h́nh cung cấp và sử dụng dịch vụ tại 14 tỉnh dự án, thực hiện 2005-2006, do UNFPA tài trợ.

- Đánh giá năng lực của 60 Trung tâm y tế dự pḥn huyện về pḥng chống bệnh truyền nhiễm, thực hiện 2006, do ADB tài trợ.

- Nghiên cứu đánh giá tỷ lệ mắt hột và quặm tại 3000 xă của Việt Nam, thực hiện từ 2005-2006, do ITI tài trợ.

- Điều tra cơ bản về sức khỏe sinh sản tại tỉnh Sơn La và Cao Bằng, thực hiện năm 2006, do GTZ Đức tài trợ.

- Điều tra quốc gia về vệ sinh môi trường ở vùng nông thôn Việt Nam, thực hiện 2006, do UNICEF tài trợ.

- Hỗ trợ kỹ thuật dự án vệ sinh môi trường mở rộng, thực hiện từ 1998-2007, do UNICEF tài trợ.

- Đánh giá hiệu quả dự án “cải thiện sức khỏe bà mẹ trẻ em thông qua việc phát triển năng lực của bà đỡ thôn bản và nhân viên y tế thôn bản tại Lào Cai”, thực hiện 2006, do MSI tài trợ.

- Điều tra "Kiến thức, thái độ và hành vi sử dụng bao cao su của các nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh”, thực hiện 2006, do DKT tài trợ.

- Đánh giá đầu vào và đầu ra của dự án”vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và rửa tay xà pḥng” tại 4 tỉnh miền Bắc Việt nam, thực hiện từ 2006-2007, do UNILEVER tài trợ.

- Nghiên cứu kiến thức, thái độ và hành vi của cán bộ y tế về dự pḥng toàn diện pḥng lây nhiệm HIV tại cơ sở y tế, thực hiện 2006, do UNFPA tài trợ.

- Đánh giá tỷ lệ rửa tay bằng xà pḥng và sự thay đổi về kiến thức, thái độ và hành vi liên quan đến rửa tay bằng xà pḥng trước và sau can thiệp tại 8 tỉnh dự án, thực hiện năm 2008, do WB tài trợ.

- Nghiên cứu khả năng sẵn sàng chi trả cho việc tiêm pḥng vắc-xin cúm gia cầm độc lực cao ở quy mô trang trại tại 3 tỉnh Việt Nam, thực hiện 2008, do FAO tài trợ.

 

 

Những sách đă xuất bản

- Ruồi gần người, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp chống chúng. Nhà xuất bản Y học, Hà nội 1992, 89 trang.

- Tử vong mẹ ở Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 1997, 123 trang.

- Chết chu sinh ở Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2002, 208 trang.

- Sức khoẻ vị thành niên ở Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2002 dài 198 trang

- Kết quả Thí điểm chiến lược giảm chết chu sinh ở Việt nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2003, 251 trang.

- Vệ sinh môi trường cho vùng nông thôn Việt Nam. Nhà xuất bản Y học xuất bản, Hà Nội 2003 dài 122 trang

- Tai biến nạo hút thai tại Nam Định. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2003, 198 trang

- Khảo sát quốc gia về vệ sinh môi trường vùng nông thôn Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, 122 trang, Hà Nội 2007.

- Khảo sát quốc gia về vệ sinh môi trường ở trong các trường học và một số khu vực công cộng ở khu vực nông thôn Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, 111 tr., Hà nội, 2007

- Nhà tiêu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, 129 trang, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2007.

 

 
 Tin tức mới  

Xem chi tiết 

 
 Các dự án 

T́nh h́nh mắc và tử vong của bệnh nhân Lao/HIV tại 10 tỉnh của Việt Nam [1]

 

 

Xem chi tiết 


Đánh giá giữa kỳ chương tŕnh Pḥng chống Mắt hột tại Việt Nam [2]

Đánh giá nhanh nhu cầu thiết lập pḥng TVXNTN cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao tại 5 tỉnh miền Bắc. [3]

Đánh giá kết quả các hoạt động can thiệp rửa tay bằng xà pḥng trong khu vực dự án. [4]

Điều tra đầu vào kiến thức, thái độ và thực hành của người cung cấp và người sử dụng dịch vụ bảo hiểm y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và pḥng chống HIV/AIDS, bệnh LTQĐTD tại Cao Bằng và Sơn La. [5]

 
 Đội ngũ cán bộ 

Lănh đạo và cán bộ nhân viên của trung tâm NCDS & SKNT

 

 

Xem chi tiết 

 
 Cơ sở vật chất 

Cơ sở vật chất của trung tâm NCDS & SKNT

 

 

 

 

Xem chi tiết 


 
 Tài liệu xuất bản  

Báo cáo điều tra ban đầu việc cung cấp và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản UNFPA chu kỳ 7, UNFPA Việt Nam, 2007.

 

 

Xem chi tiết 


Bản báo cáo khảo sát lần cuối: Đánh giá kiến thức, thái độ và hành vi của nhân viên y tế về việc pḥng tránh lây nhiễm HIV trong các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở các cơ sở y tế của Việt Nam, do Bộ Y tế xuất bản Hà nội 2007.

Báo cáo cuối kỳ việc cung cấp và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại 11 tỉnh tham gia chu kỳ 6 UNFPA. UNFPA Việt Nam.

Kiến thức-thái độ-hành vi sử dụng bao cao su của các nhóm mục tiêu ở Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Công ty quốc tế DKT Việt Nam xuất bản Hà Nội 2006.

 
 Liên kết website 

 

 

 

Xem chi tiết 


 
 Thư viện ảnh 

 

 

 

 

Xem chi tiết 

English

Google

 

Địa chỉ: N8A8 NGUYỄN THỊ THẬP TRUNG H̉A NHÂN CHÍNH, THANH XUÂN, HÀ NỘI ĐIỆN THOẠI: 045.569.869-045.569.453 FAX: 045.569.870 E-MAIL: RCRPHTB@VNN.VN, WEBSITE WWW.RCRPH.COM     
  RCRPH..COM-TTNCDS&SKNT RCRPH.COM-TTNCDS&SKNT

 
Ảnh dự án
Ảnh dự án
Ảnh dự án
Ảnh dự án
Ảnh dự án

 

Hôm nay

09/05/2012

 

TRANG CHỦ|CÁC DỰ ÁN|CÁN BỘ TRUNG TÂM|CƠ SỞ VẬT CHẤT|TÀI LIỆU XUẤT BẢN|LIÊN KẾT WEBSITE|THƯ VIỆN ẢNH

Văn pḥng tại Hà Nội: Địa chỉ: N8A8 Nguyễn Thị Thập    

Trung ḥa Nhân chính - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 045.569.869 - 045.569.453  - Fax:045.569.870

 E-mail:vachtrinh@rcrph.com

thvach2008@gmail.com

 Website: www.rcrph.com

 

Số người truy cập:

 


Đầu trang