Giới thiệu

  Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Sức khoẻ Nông thôn là một đơn vị Khoa học - Công nghệ đặt trực thuộc Trường Đại học Y Thái Bình. Trung tâm được thành lập theo các quyết định số 9675/K2ĐT của ông Bộ Trưởng Bộ Y Tế và số 535/YTB-QĐ ngày 31/12/1994 của ông Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Thái Bình.

   

  .

Nhân lực

Nhân lực của Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Sức khỏe Nông thôn

  Trung tâm có 42 cán bộ nghiên cứu làm việc tại cơ quan và 20 cộng tác viên thường xuyên làm việc cùng Trung tâm. Trong số cán bộ Trung tâm có 2 phó giáo sư, 5 tiến sĩ y tế công cộng, 15 thạc sĩ y tế công cộng, nhân học, xã hội học.

 

Các dự án

Các dự án đã triển khai

  Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Sức khỏe Nông thôn có nhiều năm kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện các nghiên cứu, đánh giá về chất lượng dịch vụ, Nghiên cứu điều tra cơ bản về Dân số - KHHGĐ và Sức khỏe khu vực nông thôn, Xây dựng mô hình can thiệp vào cộng đồng nhằm kiểm soát dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực Dân số và Sức khỏe vào thực tiễn Việt Nam, Thông tin tư vấn về dân số, kiểm soát dân số, sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực nông thôn, Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài lĩnh vực Dân số - KHHGĐ và Sức khỏe nông thôn.

Tài liệu X Bản

Những bài báo và sách đã xuất bản của Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Sức khỏe Nông thôn

  Những bài báo và sách đã xuất bản

   

Đối tác

Đối tác của Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Sức khỏe Nông thôn

  Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Sức khỏe Nông thôn đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và có mối quan hệ với nhiều tổ chức trong và ngoài nước như, UNICEF, SIDA, IHCAR, FHI, WHO, PATH, UNFPA, Care, ACCF, MSI, ADB, FAO, WB, GIZ, ITI, DKT, DFID, JICA, UNILEVER Việt Nam, Bộ ngoại giao Phần Lan, Bộ y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều tổ chức quốc tế khác ở Việt Nam.

   

CS vật chất

Cơ sở vật chất của trung tâm 

  Trung tâm có văn phòng chính tại N8A8 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. Trung tâm có 1 xe ô tô Land cruise do FHI tài trợ, 30 bộ máy vi tính, 1 máy photocopy, 1 máy Fax, Email và đầy đủ phương tiện nghe nhìn, thông tin liên lạc, phòng làm việc và mọi thiết bị văn phòng khác có thể đáp ứng nhu cầu nghiên cứu.

   

Tin cập nhật